Политика на бисквитките

                  Политика за поверителност на бисквитките 

 

"Бисквитките" съдържат части от код, инсталиран в браузъра, който съдействa на собственика при предоставянето на услугата в съответствие с описаните цели. Някои от целите, заради които са инсталирани "бисквитките", също могат да изискват съгласието на потребителя. Когато инсталирането на  "бисквитки" се основава на съгласие, такова съгласие може да бъде изтеглено свободно по всяко време, следвайки указанията, дадени в този документ.

1. Технически "бисквитки" и "бисквитки" са изплозвани за основни статистически цели.
 

1.1 Операции, строго необходими за функционирането на gpsbg.eu и предоставянето на услугуте ни.

ДАИКС ООД използва "бисквитки", за да запази сесията на потребителя и извърши други дейности, които са строго необходими за работата на ДАИКС, като разпределение на трафика.

1.2. Дейност относно запазване на избрани настройки и опции, оптимизацията и статистиката:
ДАИКС използва "бисквитки", за да запази предпочитанията от браузъра и да оптимизира практическата работа на потребителя. Сред тези "бисквитки" са например тези, които се използват за настройване на езиковите и валутните предпочитания или за управление на статистически данни за първа страна, използвани директно от собственика на сайта.

2. Други видове "бисквитки"   или трети страни, които инсталират  "бисквитки":

Някои от изброените по-долу услуги събират статистически данни в анонимна и обобщена форма и могат да не изискват съгласието на потребителя или могат да бъдат управлявани директно от собственика - в зависимост от това как са описани - без помощта на трети лица. Ако услугите, извършвани от трети страни, са изброени сред инструментите по-долу, те могат да се използват за проследяване на потребителските навици за сърфиране - в допълнение към информацията, посочена тук и без знанието на Собственика. Моля, обърнете се към Декларацията за поверителност на изброените услуги за подробна информация.
 

2.1. Анализи
 

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика в мрежата и може да се използва за проследяване на поведението на потребителите.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Анализ е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на ДАИКС, да подготвя отчети за своите дейности и да ги споделя с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите от собствената си рекламна мрежа. Събрани лични данни: "бисквитки" и данни за използването.

Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност - Отказ.  
 

2.2 Показване на съдържание от външни платформи
 

Този тип услуга ви позволява да преглеждате съдържанието, хоствано от външни платформи, директно от страниците на ДАИКС и на взаимодействате с тях. Този тип услуга може все пак да събира данни за уеб трафик за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

Google Maps widget (Google Inc.)
Google Maps п
риспособление за Google Карти. Google Карти е услуга за визуализация на карти, предоставена от Google Inc., която позволява на  ДАИКС да включва съдържанието на този вид на своите страници. Лични данни: "бисквитки" и данни за използването. Място на обработка: САЩ - Декларация за поверителност.  

2.3 Управление на страници за покани
 

Този тип услуга ви помага да създавате и управлявате страници за покани, т.е. страници за представяне на продукт или услуга, където можете да добавите данните си за връзка, като имейл адрес. Управлението на тези страници означава, че тези услуги ще обработват личните данни, събрани чрез страниците, включително данни за използването им.

ДАИКС използва електронни, пощенски услуги със собствен домейн, за да събира имейл адресите на потребители, които се интересуват от предоставените услуги. Домейнът gpsbg.eu позволява на ДАИКС да проследява и анализира поведението на потребителя относно уеб трафика или поведението по отношение на промени в структурата, текста или друг компонент на създадените целеви страници.

Събрани лични данни: "бисквитки", имейл адрес, телефонен номер и данни за използването.

Място на обработка: България
 

2.4 Събиране на лични данни:
 

„Бисквитки“, имейл адрес, данни за използване и различни видове информация, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка: България - Декларация за поверителност
 

3. Как да предоставите или оттеглите съгласието си за инсталирането на Cookies.
 

В допълнение към това, което е посочено в този документ, потребителят може да управлява настройките за "бисквитки" директно от собствения си браузър и да предотвратява например инсталирането на "бисквитки" от трети страни.

Чрез настройките на браузъра е възможно, също така да се изтрият "бисквитки", инсталирани в миналото, включително  "бисквитки", които може да са запазили първоначалното съгласие за инсталирането на  "бисквитки" от този сайт. Потребителите могат например да намерят информация за това как да управляват "бисквитките" в най-често използваните браузъри на следните адреси: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и Microsoft Internet Explorer.

По отношение на "бисквитките", инсталирани от трети страни, Потребителите могат да управляват предпочитанията си и да оттеглят съгласието си, като кликнат върху съответната връзка за отказване (ако е предоставена), като използват средствата, предвидени в декларацията за поверителност на третата страна, или като се свържат с третата страна.

Независимо от гореописаното, Собственикът информира, че потребителите могат да следват инструкциите, предоставени от свързаните с тях последващи инициативи от EDAA (EU), the Network Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) или други подобни услуги. Такива инициативи позволяват на потребителите да избират своите предпочитания за проследяване за повечето рекламни инструменти. Собственикът препоръчва ползвателите да използват тези ресурси в допълнение към информацията, предоставена в този документ.
 

4. Използвани бисквитки

 
 Наименование на бисквитките  Доставчик   Цел на бисквитките  Предназначение Изтичане   Технически тип   Вид на записаната информация  Употреба  Кой има достъп
 _gid  .daiks.com   техническо-аналитичен   Регистрира уникален идентификационен номер, за различи потребителите, за да се наблюдава поведението на потребителите в уебсайта.  24 часа  HTTP Cookie   буквено-цифров  Навигация  DAIKS ltd.
 _gat  .daiks.com   техническо-аналитична   Използва се от Google Анализ за ограничаване на честотата на заявките. Разположена чрез Google Мениджър на маркери, тази „бисквитка“ ще бъде наречена _gtag_UA_  1 минута  HTTP Cookie   буквено-цифров  Навигация  DAIKS ltd.
 _ga  .daiks.com   техническо-аналитична   Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни, за това как посетителят използва уебсайта.  2 години  HTTP Cookie   буквено-цифров  Навигация  DAIKS ltd.
 __unam  .daiks.com    Аналитична   Използва се за събиране на аналитична информация относно поведението на потребителите, като например преглеждани уеб страници, навигация от страница към страница, времето, прекарано на всяка страница и т.н. Тук можете да прочетете политиката за поверителност на ShareThis. Тази страница също обяснява как можете да се откажете от аспектите за проследяване на услугата ShareThis, ако желаете.  9 месеца  HTTP Cookie   буквено-цифров  Всички страници на website    DAIKS ltd.
 __stid  .sharethis.com   .daiks.com     Аналитична   Вж. По-горе Споделете тази Cookie политика.  1 година  HTTP Cookie   буквено-цифров  Всички страници на website  DAIKS ltd.

5. Собственик и администратор на данни

ДАИКС ООД

ул. "Д. Талев" 75A  

Пловдив 4004, България 

email: plovdiv@daiks.com

Тъй като инсталирането на "бисквитки" на трети страни и други системи за проследяване чрез услугите, използвани в ДАИКС, не може да бъде технически контролирано от собственика, всички специфични препратки към "бисквитките" и системите за проследяване, инсталирани от трети страни, трябва да се считат за индикативни. За да получите пълна информация, Потребителят е длъжен да се запознае с декларацията за поверителност за съответните услуги на трети страни, изброени в този документ. Предвид обективната сложност, свързана с идентифицирането на технологии, основаващи се на "бисквитки", потребителите се насърчават да се свържат със Собственика, ако искат да получат допълнителна информация относно използването на "бисквитки" от ДАИКС.

6. Определения и правни позовавания
 

Лични данни (или данни)

Всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация, включително личен идентификационен номер, позволява идентифициране на физическо лице.
 

Данни за използването

Информация, събрана автоматично чрез ДАИКС (или услуги на трети страни, използвани в ДАИКС), може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които използват GPS системи, URI адресите (Uniform Resource Identifier) времето на заявката, използвания метод за подаване на заявката до сървъра, размера на получения в отговор файл, цифровия код, показващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), страната и локация на произход, характеристиките на браузъра и използваната от потребителя операционна система, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в приложението), както и подробностите за пътя, следван в приложението, със специално внимание към последователността на посетените страници и други параметри за операционната система на устройството и / или ИТ средата на потребителя

Потребител

Лицето, използващо ДАИКС, коeто, освен ако не е посочено друго, съвпада с субекта на данните

Субект на данните

Физическото лице, за което се отнасят личните данни.
 

Процесор на данни (или надзорен орган за данни)

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на контролера, както е описано в тази политика за поверителност.
 

Контролер на данни (или собственик)

Физическо или юридическо лице, публична власт, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с експлоатацията и използването на ДАИКС. Лицето, контролиращо данни, освен ако не е посочено друго, е ДАИКС.

ДАИКС (или този документ)

Средствата, чрез които се събират и обработват личните данни.
 

Обслужване

Услугата, предоставяна от ДАИКС, е описана в относителните термини (ако има такива) и на този сайт/ приложение, Европейски съюз (или ЕС) Освен ако не е посочено друго, всички препратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки към Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки (Cookies)

Малко количество данни, съхранявани в устройството на потребителя.


Правна информация

Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби на множество законодателства, включително чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). Тази политика за защита на личните данни се отнася единствено до ДАИКС ООД, ако не е посочено друго в този документ.


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top