DAIKS SOT Pojaroizvestiavane mobilen
Пожароизвестяване

Пожароизвестяването е сериозен фактор за безопасността на Вашия обект. В много случаи щетите от пожар са по-сериозни отколкото щетите от кражба. Всеки обект има специфична нужда от система за ранно известяване на пожар. Сериозният подход към проблема е задължителен с цел запазване на имуществото и живота на обитателите. 
Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето - дим, пламък или топлина. В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме са два вида - конвенционални и адресируеми. Независимо от вида на системата, пожароизвестителните централи са с лесен и интуитивен за работа потребителски интерфейс. Това позволява на отговорния персонал по безопасността на обекта да реагира незабавно и да предприеме правилните действия в случай на алармено събитие. Изградените от нас инсталации са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи и отговарят на стандарт БДС EN 54. Фирмата ни притежава и сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи. Тя се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя, спазване изискванията на стандарта за пожароизвестителни инсталации - БДС EN54-14 и Наредба №8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. ДАИКС СОТ изгражда интегрирани към СОТ както и самостоятелни системи за пожароизвестяване. Фирмата предлага цялостно проектиране, доставка и изграждане на пожароизвестителни системи. Системите монтирани от ДАИКС СОТ са с 24 месеца гаранция и включени на 24-часов мониторинг.


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top