DAIKS SOT- mobile-softuerni-reshenia
Софтуерни решения за СОТ

 
Фирмата разполага с мощен иновативен център за разработване и изграждане на собствени устройства за охрана и GPS системи, съобразявайки ги със специфичните изисквания на клиентите, с цел подобряване качеството на предоставяните услуги. Проектираме и доразвиваме информационни системи, съобразно новите технологии и изскванията на нашите клиенти и партньори. Разработваме и внедряваме ИТ решения за целия охранителен бранш:
 • ИТ решения, предоставящи богата информация за състоянието на всеки един сегмент от охранителната дейност, която може да помогне за правилни управленчески решения.
 • Оборудване и внедряване на ИТ решения за СОТ фирми.
 • Системи за контрол и управление на сигнално-охранителна техника.
 • Системи против заглушаване на стандарнта охранителната техника.
 • Системи за контрол и управление на техниците и монтажните екипи. Персонални  ИТ решения за контрол и работа на техническия екип.
 • Автоматизирани системи за преждевременно откриване на технически проблеми в охраняваните обекти и насоки за техническите екипи.
 • Възможност за изнесени СОТ контролни центрове и репитерни базови съоръжения напълно автоматизирани и дублиране на връзката през интернет.
 • GPS системи, контролиращи работата на патрулите и тяхната реакцията при алармени събития.
 • GPS системи, контролиращи разходите на автопарка на фирмата.
 • Системи за контрол и управление на материалната и складова дейност.
 • Системи за контрол на паричните потоци.
 • Системи за контрол на длъжниците.
 • Системи за работа с партньори в СОТ дейността.
 • Изнесени платежни центрове.
 • Специализирана система за охрана и СОТ дейност.
 • Система за поемане на охрана от партньори в различни региони.


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top