DAIKS SOT Ohrana s technicheski sredstva mobilen
Охранителна дейност


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА


Фирмата е специализирана в изграждането и поддръжката на системи за сигурност. За осигуряване охраната на обектите ние разполагаме със съвременна сигнално - охранителна техника и централен оперативен център, където се извършва 24 – часово наблюдение (мониторинг) и реагиране от диспечерите и патрулите на получените сигнали от всички обекти.

При аларма от СОТ в обекта на клиента, специализиран софтуер подава пълна информация за настъпилото събитие на диспечера, а наличието на GPS устройства и постоянна радио връзка с патрулите, позволява бързо реагиране за минимално време.
 

Фирмата разполага със собствени технически екипи, специализирани в бързо и висококачествено изграждане на системи за охрана, според спецификата на охранявания обект и нуждите на клиента.ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА 


ДАИКС ООД е специализирана в организиране на охрана на държавни и частни фирми, производствени предприятия и обекти на физически лица. Охранителният състав разполага с въоръжение (ако обектът изисква въоръжена охрана), комуникационни средства (радиостанции за връзка с дежурния център и помежду им), паник бутони, както и други помощни средства.
 

Преди да започнат дейността си по физическата охрана всички служители преминават през задължително обучение и се подлагат и на допълнителен специализиран курс на обучение, ако спецификата на работата в някой от обектите го изисква.ЛИЧНА ОХРАНА


Разполагаме с екипи от професионалисти с опит в личната охрана. Нашите служители, работещи по направление лична охрана са добре подготвени физически и психически, тренирани в бойните изкуства, стрелба и предотвратяването на застрашаващи живота ситуации.
 

Екипите са обучени да работят по най-новите схеми и методи за организация на охраната. Тренирани са да избират безопасни маршрути за движение, да шофират различни типове автомобили, с цел пълна безопасност на охраняваните.
 
 

ОХРАНА НА КУЛТУРНО – МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

Дейността по охрана на мероприятия е комплекс от действия, насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер. Фирма ДАИКС разполага с ресурси, опит и квалифицирани специалисти да организира и осъществи целия процес по сигурността на провежданото обществено или частно мероприятие.

 


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top