ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 10/07/2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Номер 3 / дата 11.07.2014

Наименование:

Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007“

Обособена позиция 2: „Обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии от обучаваща организация“

Файлове за сваляне:
Copyright © 2011 Daiks. All Rights Reserved. powered by vertinity.com