Добре дошли в сайта на фирма "Даикс" ООД
Новини

"ДАИКС" ООД успешно изпълни проект за подобряване условията на труд в компанията". Файлове за ... повече...

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0242-С0001  „Подобряване условията на труд в „ДАИКС“ ООД“ http://www.daiks.com/_ftp/POKANA/Publikaciq_broi 03-04.doc повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  Номер 3 / дата 11.07.2014Наименование: Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и ... повече...

Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-06-11020,  проект „Подобряване условията на труд в „ДАИКС“ ООД“, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ по ОП ... повече...

Виж всички новини
ПромоцииСОТ


Фирма "Даикс" предлага - проектиране, изграждане и инсталиране на СОТ. Пожароизвестяване, видеонаблюдение и системи за контрол на достъп до различни нива.

Разполагаме с добре обучени подвижни автопатрули, осъществяващи присъствие при задействане на СОТ или подаване на сигнал за помощ от охраняван обект в рамките на не повече от 2-3 мин, за територията на Пловдив.

За по-бърза реакция през различните сезони фирма "Даикс" разполага с джипове за зимни условия и мотоциклети за летни условия.

Към фирмата има изградена мониторна станция за 24-часово следене на сигнали от обекти с инсталиран СОТ и пожароизвестителна техника. Има изградена и собствена радиомрежа на територията на Пловдивска област.


повече...
   
GPS СИСТЕМИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС


 • Контрол на технически обслужвания.
 • Оптимизиране на разходите по МПС.
 • Оптимизиране на транспортните разходи.
 • Оптимизация на работно време.
 • Повишаване качеството на услугата.
 • Увеличаване живота на МПС, чрез опазване и намаляне на амортизацията.
 • Намаляване и свеждане до минимум на ПТП.
 • Оптимизиране опазването на МПС, чрез контролиране на скоростта, следене на температура на двигателя, налягане на маслото и др.
 • Опазване и следене на качеството и съхранение на превозвани товари.

 • повече...
  Copyright © 2011 Daiks. All Rights Reserved. powered by vertinity.com